OMRÅDERNE

LEARNING by DOING arbejder med fire hovedgrupper:
Ledelse - Salg - Relationer - Effektivitet

Ledelse:
For lederne ? – nej, for alle.

Siden min IBM-tid (hvor jeg var med til at introducere princippet ”Ledelse for alle”) har jeg fastholdt ideen at ledelsesprocessen er allemandseje. I et værdibaseret ledelsessystem forudsættes der kendskab til planlægning, organisering, styring og kontrol. Tilsvarende med delegering, den omhandler to parter – derfor må begge må kende reglerne. Metoder til f.eks. konflikthåndtering må også være for begge parter etc.

Ring og hør om de mange erfaringer jeg har gjort mig på dette område og den lange referenceliste.

Salg:
Hvem skal lære og forstå salgsprocessen ? –  kunderne !
(hvis det var muligt).

Salg opfattes af mange (specielt i Danmark) som odiøst. Lige indtil de forstår definitionen på salg: At hjælpe kunden til erkendelse og opfyldelse af kundens egne behov. Salg skal altså foregå på kundens præmisser.

Mit koncept består af faserne: Test og viden af færdigheder, teoretisk indlæring på svage områder samt rådgivning og coaching af salgssituationer på jobbet eller hos kunden. Salg er en færdighed, der trænes på jobbet – ikke i kursuslokalet !.

Relationer:
Mennesker køber af mennesker og de køber af mennesker, de kan lide! Et gammel amerikansk slogan som bygger på tillid. De Væsentligste processer i en virksomhed bygger på relationer, både internt og eksternt. Og gode relationer er en forudsætning for at skabe tillid.

Hele servicesektoren (over 65% af den arbejdende befolkning) er afhængig af dette princip og må derfor udvikles på forudsætningerne for god kundeservice: Engagement, evner og vilje til ansvar, samspil, kommunikation og personlig effektivitet.

Spørg – jeg har været ansvarlig for eller selv medvirket til udvikling af nogle af verdens største firmaer på dette område.

Effektivitet:
Effektivitet defineres som at nå sine mål (privat og på arbejde) med den optimale anvendelse af ressourcer. Gør du det? At ændre arbejdsvaner er ikke let, men mit koncept har beviseligt målbare resultater efter mange års forsøg med metode og værktøjer.